'Renoveren met scalpel en pincet' - B-bis on the front page of Entrr magazine's latest issue

News! We are a (very) big part of Entrr magazine’s latest issue with no less than nine articles about B-bis and a selection of our recent renovation projects: House JJ, House VL, House PDC, House HJ, House DJ II, Euphrosina Beernaert, House CDB II and House VW. Discover them all here.

“De vele verbouwingen die het portfolio van B-bis architecten inmiddels rijk is, tonen een gevarieerd beeld waar een duidelijke visie als een rode draad doorheen loopt. ‘Elke opdracht benaderen we vanuit verschillende invalshoeken, waarbij we telkens tot een uniek concept komen, met architectuur als maatwerk voor het gebouw, de bewoners en het budget,’ legt Sebastiaan Leroy van B-bis architecten uit.

Ook nieuwbouwprojecten maken deel uit van de activiteiten van B-bis, maar op voorwaarde dat ze bijdragen tot een duurzame toekomst en de verdichting van onze woongebieden. Vandaar ook de interesse in projecten met herbestemming en het groeiende belang van erfgoed, waarbij beschermde panden betrokken zijn, niet enkel in Antwerpen, maar ook in andere Vlaamse steden en gemeenten. ‘Al twintig jaar zorgen we voor een tweede of derde leven van gebouwen en dat ervaren we nog steeds als een boeiende en duurzame activiteit,’ aldus nog Sebastiaan Leroy.

Samen met Sebastiaan Leroy grasduint Entrr Magazine in een selectie van tien geslaagde renovaties die de aanpak van B-bis architecten mooi illustreren: respect voor het bestaande en een maximaal resultaat met minimale ingrepen.”

Read and discover all about our office and the eight renovation projects here.